Danmarks topledelse – Staten – regering – rød eller blå…

De kan snakke og diktere alt hvad de har lyst til, men det bliver ikke muligt at skaffe arbejdspladser, skabe nye virksomheder eller omsætning i det danske samfund, ligegyldigt hvad de siger – Det bestemmer de ganske enkelt ikke.

Den tid er forbi – og vi har selv været med til at skabe situationen, ved at tillade et af Danmarks største økonomiske kup, som vi alle har postet penge i.

Og det er rigtig nok – jeg kaldte det et kup…

Og jeg undrer mig stadig den dag i dag over, hvad det er der gør, at journalister og andre medier stadig tillader, at der ikke tales åbent og tydeligt om dette uhyggelige fænomen… Og dette har intet med ”finanskrisen” at gøre.

I ”gamle dage” var der noget der hed en Kreditforening. En Forening , og læg mærke til ordet ”forening”, der eksisterede med baggrund i nogle vedtægter og en sammenslutning af mennesker der ønskede et solidt og sundt fællesskab, der fanst ud af at gennemføre et fællesprojekt, hvor der blev trykt nogle papirer, der hed obligationer, som blev solgt, med den hensigt, at lade investorer lægge penge i en pulje, mod til gengæld, at få en forrentning af den investerede kapital.

Puljen blev brugt til, at køberen af en ejendom, kunne betale en Sælger kontant for hans ejendom. Køberen blev i den forbindelse medlem af foreningen, der havde det fælles for medlemmerne, at de alle, uden undtagelse, hæftede solidarisk for hinandens gæld, men at de samtidig forpligtede sig til at overholde en tilbagebetaling.

Man havde allerede den gang regnet ud, at der var nogle der døde, mistede job osv…. og for at sikre sig mod kaos, havde man indbygget en opsparing til at dække disse tab. Nemlig reservefonde etc.

Og det virkede – Ejendomme kunne handles mellem mennesker med udgangspunkt i, at en ejendom kunne handles til den værdi, man med rimelighed kunne opnå, af den der både havde råd, lyst og behov for at bo på netop dette unikke sted og by. Dog med en sikkerhedsventil, der fordrede, at en udpeget person af foreningen, skulle kigge efter, at der var rimelighed i prisen, da man skulle sikre sig, at der var værdier for de penge, som foreningen udstedte gældsbeviser for.

Derfor er alle Danmarks ejendommes kapital bundet til de adresser, hvor i den enkelte boligejer har valgt at bo, leve og udfolde sig.

MEN – Bankerne fik på en finurlig måde lov til, at overtage disse foreninger, at købe foreningerne. Men kan man købe en forening…??? Det er den eneste gang jeg har hørt om det…

Det kunne de og betalte en mængde milliarder for Foreningerne, hvorefter de var ejere af disse foreninger og havde lagt bankens mange penge i deres nyerhvervelse…, hvorefter de kunne bruge løs af deres egne penge igen – De havde reelt kun lavet en bogføringsteknisk finesse, hvorved de nu har hånd og halsret over alle boliger i det ganske land. Og dermed selv bestemme deres værdi.

De har nu besluttet sig for, at dit postnummer er afgørende for din ejendomsværdi og det tab du lider kan du ikke trække fra, men det ”tab” banken / Realkreditinstituttet lider, kan trækkes fra som underskud, der dermed betales af den danske stat gennem skattelettelse/fradrag til bankerne.

Nu kan Banken bestemme hvad din ejendom er værd, da det er dem, der bestemmer, hvad værdigrundlaget er – og ikke hvad den rent faktisk kan omsættes til – En underskrevet slutseddel på, at en ejendom vil købes for en million, bliver afvist med begrundelsen, at den kun er det halve værd, hvorved den øvrige finansiering skal laves til et ekstraordinært dyrt forrentet boligbanklån, der fjerne købers likviditet. Og så siger bankerne – se selv – din ejendom er ikke noget værd… Men fakta er, at du lige har dokumenteret, at den kan omsættes for en million, på de gældende regler (ca. 80% Realkreditlån) og at prisen er fastsat af en statsautoriseret ejendomsmægler. En uddannet ejendomsværdisætter !

Banker og Realkredit Institutter er private virksomheder – ikke en forening eller lignende – Og det er udelukkende dem, der bestemmer om vi skal have gang i hjulene eller ej.

Som det er nu, forhindrer de den danske økonomis fri bevægelighed og der er masser af liv i danskerne, men ingen finansierings muligheder.

Lige nu meler bankerne deres egen kage, så den samlede ejendomsmasses værdi kan nedskrives, betalt af den danske arbejdsomme befolkning, med verdens højeste skattetryk, til gavn for bankerne selv og ikke andre. Det er ikke sandt, at omsætningen er ophørt eller sat ned – men at det er en beslutning de har taget.

Dette er et kup, som ingen tør tale om – og når journalisterne forsøger at komme tættere på, bliver de spist af med alt muligt vrøvl.

Lad os håbe at der kommer en ny bølge med foreninger med mikrolån til nye virksomheder, der jo er dokumenteret den største erhvervssucces til dato. Lidt morsomt at se, at der er opstået virksomheder hvor der handles hus uden om banken.

Lad os skabe nogle nye kreditforeninger, der kan bidrage til at skabe det sande billede af en boligmasse, der både kan omsættes og skabe vækst. Mere skal der ikke til. Banker er ikke til for dig.

Banker er udelukkende til for deres egen vindings skyld – på min eller vores bekostning. Så hvorfor pokker skal den danske stat dog betale for opretholdelsen af disse virksomheder. Bankerne proklamerer på News, at de har lavet glimrende overskud – Men disse bliver ikke ligefrem brugt til tilbagebetaling af de såkaldte bankpakker…

Jeg undrer mig stadig over hvordan man kan købe en forening.

God sommer J

Carsten Fabricius.