HVAD ER RBL ?

Relationsbaseret Ledelse® handler om hjælp, hjælper og selvhjælp.

RBL har den grundlæggende filosofi, at der ikke findes mulighed for at hjælpe eller få indflydelse på et menneskes liv, uden at der er givet ægte tilladelse til at komme indenfor i problematikken eller udfordringen – at Hjælperen er budt ind som velkommen, betydningsfuld og værdifuld deltager.

Som den anden del af RBL er der den grundlæggende filosofi, at for at hjælpe eller forandre sig selv, er det også nødvendigt at sige “ja” til sig selv gennem mod til forandring.

RBL er en pædagogisk psykoterapeutisk metode, som indeholder en række udviklings- og forandringsværktøjer, med samtalen som bærende element.

Introduktion til RBL:

Relationsbaseret Ledelse® (RBL) er en terapeutisk metode, en tankegang og en filosofi.

Tankegangen kan benyttes og forstås af mennesker, der ikke nødvendigvis har terapeutiske forudsætninger, men blot vil være dygtigere og bedre hjælpere – både for andre, men ikke mindst for sig selv personligt og fagligt.

Metoden er håndgribelig og kan forstås uden fremmedord, da metoden ikke kun er tilegnet den akademiske verden, men også er målrettet helt almindelige mennesker der ønsker at være bedre eller dygtige hjælpere for sig selv og andre.

Metoden indeholder inspiration og individuelle terapeutiske/pædagogiske værktøjer, som kan forstås isoleret – men kan med stor fordel også arbejdes med i sammenhæng.

 

Relationsbaseret ledelse® (RBL) gør psykiske udfordringer håndgribelige, mindre abstrakte og styrker personlighed og grænser.

RBL handler om at styrke personlig tilstedeværelse, engagement, nysgerrighed og modet  til ærlighed.

RBL kan læres af alle.

RBL tager udgangspunkt i to roller; Hjælper og Hjælpmodtager.

RBL medvirker til at eliminere oplevelsen af utilstrækkelighed som Hjælper og RBL-værktøjskassen giver hjælperen bedre mulighed for at blive værdifuld, for den som ønsker hjælp. Du bliver, som Hjælper, i stand til at se, mærke og reagere på dine muligheder, men også benytte dine begrænsninger.

Som udgangspunkt handler RBL – primært – om at have en relation, hvor man gensidigt har fået ægte tilladelse til at være deltager. 

Både som Hjælper og som Hjælpmodtager – skal vi give hinanden adgang, da det ikke er muligt at ændre så meget som et lille bitte komma i et andet menneskes liv, uden tilladelse til at komme mentalt indenfor. 

Relationen skal være åben for begge med ligeværdighed og respekt og tillid til at begge både kan tage og afgive lederskab.

RBL er en terapeutisk/pædagogisk metode, der primært bruges terapeut og klient imellem. Men overordnet er metoden udviklet til, at kunne bruges af alle, i alle former for mellemmenneskelige relationer. Metoden skaber som regel også ekstra stor succes med de nære relationer, fx kæreste, børn og kollegaer.

Hjælperen kan være Terapeut, men kan også være et ganske almindeligt tilvalgt menneske, der er valgt af Hjælpmodtageren, hvor tillid og respekt er til stede. Her er det jeg kalder “værktøjskassen” helt enkelt enestående. 

Som udgangspunkt kan helt almindelige mennesker have kæmpe stor gavn af, at lære RBL-værktøjskassen at kende og denne bog vil give en fin introduktion, hvor der findes inspiration til at afprøve det hele. Der findes dog også grundlæggende kurser, hvor værktøjerne gennemgås og bliver demonstreret. 

For dem der ønsker at praktisere professionelt findes der også længerevarende efteruddannelsesforløb, hvor processerne uddybes med gennemgang af teorierne, egenterapi, supervision og praksisarbejde, der afsluttes med eksamensforløb, som giver adgang til at praktisere som RBL-terapeut.

På de grundlæggende RBL-kurser fokuseres der på Hjælpere, som f.eks. pædagoger, socialrådgivere, lærere eller helt almindelige mennesker som blot ønsker at være bedre hjælpere, så man bliver i stand til at indtage “Terapeutens” plads, dog med naturlig respekt for de begrænsninger, den valgte Hjælper måtte have i forhold til en fagligt uddannet Hjælper/Terapeut. 

Jeg garanterer at indsigten i RBL gør en væsentlig forskel i udbyttet af relationsarbejdet.

Gennem de 16 år jeg drev opholdssted for unge utilpassede, kan vi prale med at vi med RBL-terapeuter ikke har haft brug for magtanvendelser.

En af RBL´s forudsætninger er også at sætte fokus på at gøre Hjælpmodtageren i stand til at tage imod hjælp. 

I RBL er der også et stort fokus på at gøre Hjælpmodtageren klar til at blive i stand til at tage imod hjælp. At Hjælpmodtageren er i stand til og klar til at forandre og tage i mod hjælp, er helt og aldeles nødvendigt for at Hjælperen kan gøre en forskel. Det er ikke sikkert at Hjælpmodtageren overhovedet er bevidst om denne tilstand, men dette tages der højde for, når man benytter RBL.

Hjælp er ikke noget man “får” – hjælp er noget man “tager”. I praksis betyder det, at Hjælpmodtageren i langt højere grad, gennem aktiv deltagelse, bliver i stand til at tage ansvar for egen udvikling, og på den måde tager lederskab i sit eget liv, hvor forandringer er et tilvalg. 

Den udvikling der sker i et RBL forløb er i alle tilfælde baseret på gensidighed og styrke og en personlig tilvalgt relation. Herunder er tillid og ligeværdighed grundlæggende for at opnå gode resultater.

Heraf opstår metodens navn “Relationsbaseret Ledelse®”, da det er en gensidig vekslen mellem hvem der i relationen tager lederskab i forhold til vejledningen. Vejledningen består af 2 grundlæggende vinkler. 

 1. Hjælpmodtager tager lederskab ved at fortælle hvad der ønskes hjælp til og tager ansvaret for at forsøge at reagere med relevante tilbagemeldinger. 
 2. Hjælperen er nysgerrig, lyttende og undersøgende og holder sig for øje, i vejledningen, at det ikke handler om hans liv eller forhistorier, men om Hjælp modtager og om at inspirere Hjælpmodtager til at åbne for egen historie og at finde overskuelige egne egnede metoder til at hjælpe sig selv og sammen med Hjælper finde muligheder for forandring og nyt lederskab gennem velovervejede beslutninger om forandring – eller fastholdelse af ting som er sunde og gode, men måske er under angreb fra omgivelser. 

 

Der er ikke tvivl om, at faglighed som uddannet Psykolog / Psykoterapeut / Familieterapeut er ekstra god i mange tilfælde. Men det ændrer ikke på, at hvis den tilvalgte person – uanset faglig status – er budt indenfor i relationen, så vil RBL, der grundlæggende kan læres af alle, være et fremragende stærkt værktøj, som vil give ekstra muligheder for at blive en værdifuld Hjælper. 

RBL er noget særligt og enestående.

 

RBL er udviklet til at kunne bruges af alle, uanset intelligens, alder, kultur osv., med det formål at give brugeren en række værktøjer, som styrker dialogen mellem mennesker, med hensigten at kunne indtage rollen som både Hjælper og Hjælpmodtager. Det grundlæggende formål med RBL er, “at Hjælpmodtageren kan opnå indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre udfordringer, problematiske tanker og handlemåder.”

Den store sidegevinst er, at du også bliver meget bevidst om hvem DU er og hvad DU står for og dermed selv får en forstærkning af din “jordforbindelse” og styrke i dig selv. 

Dit menneskelige indhold kan komme til at stemme smukt overens med dine egne ønsker. Lidt poppet sagt, så kommer etiket og indhold til at passe sammen.

RBL gør også op med det udbredte tabu – at bede om hjælp. 

En positiv og sjov oplevelse har været, at en stor del af mine klienter giver udtryk for, at det på mange måder også bliver en del af en livsstil, hvilket jo må betyde, at det er til at overskue og at det enkelte menneske og omgivelserne oplever en bedre måde at være sammen på.

Hvorfor hjælpe? – min egen beretning.

Hvilken grund har vi til at blive hjælpere, hvad er hjælperens motivation og tilgang – Er det venskab, kærlighed, forældreskab, kollegialt, ønsket om at være værdifuld, eller måske professionel…? Tilgangen er forskellig for os allesammen. 

Da jeg var dreng og ung mand, var det mobning og måden at være sammen på, der optog mig. Jeg synes det var svært at finde rundt i alle de mange spilleregler de forskellige voksne satte op omkring os. Mange forskellige måder at behandle os på, med hvad de syntes var rigtigt og forkert, måderne at møde os på og måden at tale med eller til os på. 

Også dengang var det svært at finde rundt i hvem der bestemte hvad og hvordan. Og som tiden gik skulle der opbygges en identitet ud af alle de informationer vi modtog eller pådrog os.

Jeg blev en af dem der forsøgte at gemme mig og slippe for de store fællesskaber. Jeg var mere interesseret i den enkelte og de ting der kunne være mellem få mennesker. De nære ting.

Men det var ikke så let at få lov til at gemme sig. Jeg måtte derfor stå model til noget mobning, der gjorde mig meget frustreret, og jeg udviklede det til vrede og aggression. Jeg endte derfor med en del slagsmål som ung. Ikke så sjovt, men effektivt nok til at holde nogle på afstand.

Det kom til at betyde, at jeg blev meget på vagt og opmærksom på omgivelser og interaktion mellem mennesker. Når noget føltes uretfærdigt, så skulle jeg nok stille op, for den der blev behandlet uretfærdigt eller urimeligt.

Når en af vennerne manglede et sted at bo, så kunne han bo hos mig, og hvis der var en der manglede noget jeg havde, så kunne han låne eller få det af mig. 

For mig betød det, at jeg på en eller anden finurlig måde blev værdifuld for nogle der havde en eller anden form for bøvl i tilværelsen. Den følelse havde jeg det umiddelbart fint med. Men jeg blev tidligt klar over, at det var mere end vigtigt at blive opmærksom på, om det var fordi jeg selv ville være værdifuld eller om det var for den der manglede hjælpens skyld. Jeg blev klar over, at hvis jeg skulle være god til at hjælpe, så skulle jeg helst sørge for at finde ud af hvad den anden havde brug for, i stedet for at kigge på hvad jeg synes han havde brug for. Altså en opdagelse af hele tiden at blive klar over “hvis” historie der skulle tales om. 

Min egen Far beskrev det gode samarbejde, med en klient, med dette billede – At sidde sammen, ved siden af hinanden og i fællesskab betragte udfordringen.

Vi har alle vores historier om hvad der gør at nogle er mere “hjælpsomme” end andre og hvad der får nogle af os til at vælge at bruge en del af vores liv på at hjælpe andre – både i det daglige og som professionelle. Men det er sikkert og vidst, at vi alle har brug for hjælp på mange forskellige planer. De fleste af os ønsker at lære og udvikle os, i det liv vi har fået. Der er et stort fokus på, hvor vi kan finde hjælp til alle de ting vi har brug for. Men noget af det der virkelig stadig er en udfordring i dagens Danmark er at opsøge hjælp til psykiske udfordringer. Det er faktisk mere eller mindre et tabu – og i min optik noget af det mest tåbelige at tabubelægge, for vi har alle noget at slås med, i større eller mindre grad.

Jeg valgte i sin tid, og vælger det stadig i dag –  at bruge mit arbejdsliv på at hjælpe mennesker med deres personlige udfordringer – jeg takker for og nyder det privilegium det er at “sidde med” i andres liv.

Alle har deres forskellige grunde til at være hjælpere. At være hjælper er et meget personligt valg.

 

At have brug for hjælp…

Når et menneske kommer i krise eller ubalance, så opstår det som regel på tidspunkter, hvor man opdager sin utilpashed og at man ikke føler sig hjulpet, at man ikke synes at man får den hjælp man har brug for (det kan være hjælp fra venner, familie eller professionelle), at man mister overskueligheden. Der er jo mange psykiske udfordringer for mennesker lige fra vuggen til graven, men fælles for dem alle er, at der skal forandring til at ændre på den aktuelle tilstand. Man bliver måske klar over, at man i virkeligheden er meget alene i sin egen aktuelle virkelighed – og det på trods af, at der måske er en hel masse mennesker omkring dig, som alle i en eller anden udstrækning burde kunne bidrage til at det hele forandrer sig til det du ønsker… Og det er lige her at der bliver brug for at der tages lederskab…, At benytte Relationsbaseret Ledelse®.

At være hjælpmodtager

Vi kan som Hjælpere let komme til at tage udgangspunkt i “egen historie”, når vi gerne vil hjælpe. Det kan bare nogle gange være uhensigtsmæssigt, for det er ikke sikkert at hjælpmodtagerens forudsætninger, ressourcer eller værdier, stemmer overens med det jeg som hjælper selv har opnået, eller synes er et godt resultat. 

Hjælp er en underlig størrelse, for medmindre man er i akut/kritisk livsfare og ude af stand til at handle selv, så er hjælp ikke noget man “får”. 

Hjælp er noget jeg skal “tage” – tage imod – tage til mig – deltage i – bidrage til – bede om – og så er der en mulig chance for at hjælpen har en virkning.

“Som udgangspunkt handler al hjælp om at stole på, at det som hjælpmodtager er din udfordring der er den vigtigste i hele verden – at det er din udfordring der er målet. At du fastholder, at du er den der ved allermest om hvad den handler om, og hvad udfordringen er. Så dit udgangspunkt er, at du reelt set er ene og alene med dig selv om, at kende det fulde aktuelle indhold af din udfordring – i virkeligheden et meget ensomt sted at befinde sig. 

Når man kan indse dette, bliver der måske også en mere naturlig forståelse for at skulle overtage lederskabet til at se sig omkring efter en Hjælper.”

Derfor skal du som hjælpsøgende nu blive meget bevidst om, at vælge den relation i dit netværk du har allermest tillid til kan være hjælpsom – og det gælder både private og professionelle relationer, hvor du nu skal tage lederskabet og henvende dig til lige præcis den udvalgte og bede om hans eller hendes deltagelse. Dette er den første og stærkeste del af et personligt lederskab.

Dit lederskab består nu i, at få tilladelse til at benytte dig af denne relation, og sørge for at udstyre den udvalgte, med den information du er i besiddelse af, om din udfordring. Dette er i bund og grund en Relationsbaseret Ledelses® handling. Da relationer er gensidige, vil lederskabet nu blive ligeværdigt, så længe der er tilladelse til deltagelse fra begges side.

Så hvis du vil have hjælp, så må du tage hjælp. Du må tage lederskab i relationen til Hjælperen, og tage ansvar for, at du tager det du har brug for. Du skal udstyre din Hjælper med din oplevelse af, hvad du oplever virker, og hvad der ikke virker, hvad du føler og ser, sådan at din hjælper kan fornemme DIN oplevelse af historien. Det er naturligvis hjælperens ansvar, at forsøge at give dig værktøjerne og muligheden for at du kan få lov at aflevere disse oplysninger, som hjælpmodtager.

Og selvfølgelig findes der også den omvendte historie, hvor en Hjælper får øje på en relation der har brug for hjælp og kan tilbyde sig.

 

Hjælperens bedste spørgsmål er: På hvilken måde kan jeg være din bedste hjælper – hvad gør at du har valgt mig, hvad mener du at jeg kan bidrage med. Herefter må hjælperen tie stille, lytte til hvad svarene er og bruge sin nysgerrighed til, at få det uddybet så meget det er muligt.

Du er helt afgørende selv den vigtigste brik i hjælpen. 

For at sætte det hele lidt i perspektiv, så handler det om at tillade, at begreberne ”terapi” og ”samtale” kan få lov at gå hånd i hånd på mange forskellige planer, at anerkende at vi som mennesker gennem alle tider, har betragtet samtalen som en nødvendig og vigtig del, af det mentale livs udvikling og vedligeholdelse. 

Nysgerrighed:

I RBL er nysgerrigheden en uvurderlig og nødvendig ressource, et vigtigt arbejdsredskab. Nysgerrigheden er et “livsudviklingsværktøj” vi naturligt bruger helt fra fødslen. Mange mennesker får desværre denne egenskab ødelagt under opvæksten. Det er heldigvis en egenskab der kan opøves og læres igen.

Historisk set:

Den faglige beskrivelse af Psykoterapi, er en fælles betegnelse for forskellige former for samtalebehandling / samtaleterapi, der alle består i, at en eller flere psykoterapeuter ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en eller flere patienters/klienters psykiske problematikker eller udfordringer.

Denne form, har nok uformelt været anvendt op gennem historien, men blev først formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede ved blandt andre Sigmund Freud og C. G. Jung i form af psykoanalysen.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om, at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser, misbrug m.v.

Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer (måden at gribe ind på) som psykologisk rådgivning, psyko-edukation, coaching og lignende.

Med psykoterapi forstår man dog oftest noget, der retter sig mod ønskede dyberegående forandringer for personen.

Hvad bidrager RBL så med?

Relationsbaseret Ledelse® gør psykiske udfordringer håndgribelige, mindre abstrakte og styrker personlighed og grænser.

Relationsbaseret Ledelse® er et personligt psykologisk praktisk værktøj til at forstå hvad “hjælp” er, og hvordan hjælp kan formidles. Bag RBL ligger en hel filosofi, som i nogen udstrækning vil blive præsenteret i denne bog, med henblik på at underbygge forståelsen af disse værktøjer.

Relationsbaseret Ledelse® er med til at forhindre oplevelsen af utilstrækkelighed som Hjælper.

Relationsbaseret Ledelse® er som udgangspunkt en filosofi om, at der i alle mellemmenneskelige dialoger skal være afgivet gensidig tilladelse om tilstedeværelse og niveau af indflydelse. Hvis denne tilladelse er til stede, er der mulighed for at være deltager i dette udvalgte menneskes liv. Dette gælder både som Hjælper og Hjælpmodtager.

Relationsbaseret Ledelse® er en reel terapeutisk retning og værktøj til direkte ændringer og brydning af klienters mønstre. 

Relationsbaseret Ledelse® er udviklet gennem samtaler og praktisk arbejde med klienter over de sidste 20 år og er formentlig den nyeste terapeutiske retning der er udviklet. RBL er evalueret af klienter og terapeuter. RBL er ikke kun for akademikere og indeholder helt bevidst sjældent fremmedord og forklares hellere med 10 linjer mere end at bruge et ord der kun skaber fagforståelighed.

Om kurser og uddannelse i RBL:

Det er muligt at efteruddanne sig til RBL-Terapeut, der på nuværende tidspunkt er et 3-årigt kursusforløb, der uddyber og udbygger din fagpersonlige tilgang som Terapeut og Hjælper. Forløbet indeholder en meget stor del af egenterapi og mange praktiske øvelser, samt teori. 

Når der er praktiseret i 2 år, er det muligt at tage et 4. år som erfaren RBL-terapeut.

For helt almindelige mennesker, par og venner der ønsker en lidt dybere indsigt end bare læsning, er der en skøn mulighed for at benytte sig af en uges ferie med kursus/terapi på bl.a. Kreta, hvor der er inkluderet 16 timers grundkursus med undervisning i RBL-Værktøjskassen i sammenhæng med sol og strand. Se mere her www.terapirejser.dk

Arbejdet, som Hjælper, foregår ved at lære, at opnå tilladelse til at indgå i, overtage eller være involveret i lederskabet i et andet menneskes liv eller sind, på baggrund af dennes personligt afgivne tilladelse, men samtidig, (som det er ved al god terapi), at lade problemholder eller klient gøre arbejdet med udgangspunkt i, at det er problemholders liv og ham eller hende, der skal leve videre med den eller de beslutninger, der udspringer heraf.

RBL er også et selvudviklingsværktøj, der er med til at klarlægge og blotlægge, hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige mønstre, samt skabe personlig tillid til egne valg og beslutninger om fastholdelse eller ændringer af personlige mønstre eller retninger.

RBL er en stærk mulighed for at etablere en solid ramme, der er personlig og grundlæggende for et menneskes egne beslutninger.

Det skal tilføjes at en gennemgribende egenterapeutisk indstilling og villighed, er en nødvendighed for at kunne gøre bedst brug af RBL. Så hvis du ikke er parat til at se dig selv i spejlet og høre seriøst efter, hvad du registrerer, vil du få meget lidt ud af den personlige udvikling som RBL står for.

RBL er et omsorgsværktøj til fastholdelse eller opbygning af sunde mønstre, der inddrager og skaber omsorg for det hele menneske og samtidig bevarer den enkeltes personlighed og *integritet. (*sammenhængen mellem dine handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og moral etc.)

RBL handler om tilladelse til deltagelse. Tilladelsen er baseret på, og begrundet i relationens betydning, bæredygtighed og den gensidigt opbyggede størrelse af tillid.

RBL handler i meget høj grad om respektfuld nysgerrighed. En nysgerrighed, der bruges til at formulere spørgsmål til afklaring af udfordringer for problemholderen – uanset om det er dig selv eller en klient.

RBL handler om tydelig adskillelse af egne hensigter og projekter, kontra hensigter og projekter på andres vegne. Derved kan du koncentrere din opmærksomhed om, hvis liv eller historie det handler om og hvem der skal være deltager.

Som Hjælper handler RBL om ikke at fratage andre mennesker muligheden for at skabe deres egen succes (eller fiasko).

RBL handler om at eliminere ”Bjørnetjenester”. Vi fokuserer på at stoppe ”Bjørnehjælp”.

RBL handler om personlig tilstedeværelse, engagement, nysgerrighed og ærlighed. Disse punkter er nogle af Relationsbaseret Ledelses® væsentligste ingredienser. Disse ingredienser er grundlaget for sunde dialoger mellem mennesker med relationel tilknytning.

Relationsbaseret Ledelse® er opdelt i en række læringsområder der alle er beskrevet under værktøj og filosofi.

RBL-samtaler giver dig muligheder for at ændre i en lang række af udfordringer:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Forældrerolle
 • Sorg & krise 
 • Tristhed 
 • Jalousi
 • Skilsmisse håndtering
 • Teenagers- & Tweens problematikker
 • Sammenbragte familiers udfordringer
 • Parforhold
 • Seksuelle problemer og sexualitet
 • Seksuelle overgreb
 • Eksamensangst
 • Fobier
 • Vredeshåndtering 
 • Misbrug
 • Ramt af fysisk eller psykisk vold 
 • Børn og samvær
 • PTSD 
 • Ensomhed
 • Skam- og skyldfølelse
 • Samarbejdsudfordringer

OG husk så:

“Lige meget hvor meget du forsøger at kigge den anden vej, vil dét, der er, blive ved at være.”